Naujienos

Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu

SKUODO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS
REALI DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA KARANTINO LAIKOTARPIU

NUOTOLINIS DARBAS
37 mokytojai (auklėtojai), dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
3 meninio ugdymo pedagogai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
4 pagalbos vaikui specialistai;
4 administracijos darbuotojai;
1 kompiuteristas.

PRASTOVA, NUOTOLINIS BŪDAS, DALINĖ PRASTOVA
36 techninio personalo darbuotojai, kurie negali darbo atlikti nuotoliniu būdu;
2 techninio personalo darbuotojai dalinėje prastovoje.

NEDARBINGUMAS
3 techninis personalas;
3 pedagoginiai darbuotojai.

Reikalui esant kreiptis telefonu 844070161

2020 m. balandžio 14 d. duomenys

 

Dėmesio!

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas ir švietimo veikla Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje.
Lopšelio-darželio administracija lopšelyje-darželyje bus 2020 m. kovo 17 d. 10 val.
Visais klausimais galite kreiptis telefonu 844070161.

Šioje skiltyje pateikiame oficialius dokumentus, susijusius su koronavirusu:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolas

2. ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-417 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

3. Sprendimas dėl koronaviruso valdymo priemonių

4. Dėl koronavirusų valdymo priemonių

5. Dėl koronavirusų valdymo priemonių

6. Reali darbo organizavimo tvarka Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje

7. Aplinkraštis 03 (2020-03-16) (1)

8. Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

9. 381t.-davulis.-koronavirusas-ir-darbo-teise

10. 381t.-davulis.-koronavirusas-ir-darbo-teise

11. -del-psichologinio-spaudimo-mokytojams

12. SKM_C22720031716430 (1)

13. Atmintinė dėl koronaviruso

14. SAM raštas Klaipėdai dėl IU vaikų maitinimo

15. Covid-19_sukelto_streso_valdymas

16. Psichologin_s_rekomendacijos_darbui_namuose (1)

17. 381v-436

18. apie nuotolinį – NSA skaidrės

19. isak+V-366+pakeitimas (1)

20. Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose

21. Karantinas

22. ŠMSM+ĮSAKYMAS+DĖL+ESOC+SUDĖTIES+IR+NUOSTATŲ+PATV

23. Nuotolinis_isakymas

24. rastas-savivaldybems03-29-2-3

25. Rekomendacijos_AAP kiti sektoriai (2)

26. LRV-03-30-protokolasmp

27. Darbuotojų nuotolinio darbo organizavimo tvarkos aprašas

28. 381del-covid-19-ligos-valdymo-priemoniu-valstybes-ir-savivaldybiu-instituciju-istaigu-valstybes-ir-savivaldybiu-valdomu-imoniu-darbo-vietoms-v-1118

29. 2020-05-11 Del-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-organizavimo-butinu-salygu-v-1116 (1)

30. KARANTINO LAIKOTARPIU ASMENIUI IŠDUODAMAS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS

31. Vaikų priežiūros organizavimo COVID-19 atveju tvarkos aprašas 2020-05-18

32. DĖL COVID-19 LIGOS VALDYMO PRIEMONIŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS PAKEITIMO (V-1239)

Skuodo vaikų lopšelio-darželio administracija