Darbuotojai

Daiva Mažrimienė
direktorė

tel. +370 440 70 161
el. paštas – direktore@skuododarzelis.lt

Simona Jurčė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

tel. +370 440 70 161
el. paštas – pavaduotoja@skuododarzelis.lt

Genovaitė Savickienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

tel. +370 440 51 424
el. paštas – liepaite.genute@gmail.com

Tomas Kinčius
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams


tel. +370 440 70 161
el. paštas – pavaduotojas.ukis@skuododarzelis.lt

Renata Navickienė
personalo ir raštinės vadovė

tel. +370 440 70 161
el. paštas sekretore@skuododarzelis.lt 
DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

1. Jurčė Simona Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas
2. Savickienė Genovaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Alšauskienė Joana Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
4. Bernotienė Rasa Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
5. Prialgauskienė Diana Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
6. Bernotienė Vaida Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
7. Urniežienė Laima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
8. Galdikienė Laima Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
9. Girdžiūnienė Virginija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
10. Freimutienė Rūta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
11. Jonutienė Loreta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
12. Kontrimienė Vilma Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
13. Lazdauskienė Silvija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
14. Liutkuvienė Sandra Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
15. Ramančikienė Aušra Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
16. Dirkstienė Daiva Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
17. Ripkauskienė Sonata Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
18. Rubinienė Nida Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
19. Šukienė Daiva Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
20. Tumienė Milda Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
21. Untulienė Lina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
22. Vaškienė Aurelija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
23. Zajevienė Renata Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
24.

Mineikienė Rasa
Šlepavičienė Adelė
(vaiko pr. atostogos)

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
25. Bružienė Vida Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
26. Butavičienė Rasa Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
27. Kubilienė Sada Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
28. Šimkienė Eglė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
29. Viskantienė Jolanta Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais
30. Jonikaitė Aurelija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais
31. Jakštienė Genovaitė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais
32. Liaučienė Jovita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais
33. Šmitienė Lina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais

34.

35.

Lekstutienė Oresta

Šalčiuvienė Rasa

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
36. Briška Robertas Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
37. Alonderienė Aušra Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
38. Vitkauskienė Lina Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
39. Mockienė Daiva Meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
40. Jazbutienė Živilė Judesio korekcijos specialistė
41. Budrikienė Ramunė Logopedė
42. Pilibaitienė Rita Logopedė
43. Kinčius Tomas Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, vairuotojas
44. Galinskienė Sigita Psichologo asistentė
45. Vizgaudienė Rita Socialinė pedagogė
46. Briška Robertas Specialusis pedagogas
47. Kalinauskienė Dovilė Specialioji pedagogė
48. Navickienė Renata Personalo ir raštinės vadovė
49. Gaurylienė Rasa Viešųjų pirkimų administratorė
50. Šulcė Gintarė Sandėlių administratorė, maitinimo organizavimo specialistė
51. Žvirblienė Inga Sveikatos organizavimo specialistė
52. Venspolis Vilius Kompiuteristas
53. Pilibaitienė Vaida Virėja
54. Matutienė Žydronė Virėja
55. Kusienė Simona Virėja
56. Šarpnickaitė Andžela Virėja
57. Jakštienė Regina Skalbinių prižiūrėtoja
58. Vainutienė Adelė Skalbėja
59. Balandis Zigmas Vairuotojas
60. Karbonskienė Vijolė Kiemsargė
61. Šilinskas Saulius Kiemsargis
Pagalbinis darbininkas
62. Zigmas Balandis Pagalbinis darbininkas
63. Kalendra Robertas Pagalbinis darbininkas
64. Aniščenko Svetlana Valytoja
65. Pocevičienė Jolanta Auklėtojo padėjėja
66. Ragainienė Irena Specialiojo ugdymo grupės auklėtojo padėjėja
67. Baužienė Genovaitė Auklėtojo padėjėja
68. Kungienė Rima Auklėtojo padėjėja
69. Drąsutytė Karolina Auklėtojo padėjėja
70. Kvietkauskienė Laura Auklėtojo padėjėja
71. Luotienė Daiva Auklėtojo padėjėja
72. Kazlauskienė Vilma Auklėtojo padėjėja
73. Šimkuvienė Laima Auklėtojo padėjėja
74. Sparnauskienė Laima Auklėtojo padėjėja
75. Šudeikienė Audra Auklėtojo padėjėja
76. Šlepavičienė Birutė Auklėtojo padėjėja
77. Simonavičiūtė Lina Auklėtojo padėjėja
78. Škimelienė Jolanta Auklėtojo padėjėja
79. Zubienė Jolanta Auklėtojo padėjėja
80. Sveisienė Vaida Auklėtojo padėjėja
81. Kupčinskienė Reda Auklėtojo padėjėja
82. Stankuvienė Antanina Auklėtojo padėjėja
83. Bričkuvienė Vida Auklėtojo padėjėja
84. Macevičienė Ona Specialiojo ugdymo grupės auklėtojo padėjėja
85. Dargienė Genoveita Specialiojo ugdymo grupės auklėtojo padėjėja
86. Kirsenkienė Žaneta Mokytojo  padėjėja
87. Bieliauskienė Gina Mokytojo padėjėja, auklėtojo padėjėja, valytoja
88. Pocevičiūtė Sandra Mokytojo padėjėja, vaikus lydintis asmuo
89. Urbonienė Inga Mokytojo padėjėja, vaikus lydintis asmuo
90. Vyšniauskienė Sandra Auklėtojo padėjėja
91. Jucytė Lina Auklėtojo padėjėja
92. Mikštienė Daiva Auklėtojo padėjėja
93. Narvydienė Aurelija Auklėtojo padėjėja
94. Petraitienė Raimonda Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
95. Mažrimienė Rasa Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
96. Vinogradovė Renata Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
97. Lekstutienė Ina Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais