Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai
 2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. finansinių atskaitų rinkinys
2019 m. baigiamųjų metų finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. baigiamųjų metų finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2018 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos
2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Metų programos sąmatos
2024 m. programų sąmatos

2022 m. programos sąmata
2021 m. programos sąmata

2018 m. programos sąmata