Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitos
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitos
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo tarpinių ataskaitų rinkinys
2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2019 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2019 m. biudžeto asignavimų suvestinis žiniaraštis
2019 m.  biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuotu, 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2017 m. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. gruodžio 31 d.