Mokestis už darželį

ATSISKAITYMAS INTERNETU

Skuodo vaikų lopšelis-darželis
Įstaigos kodas: 195176120
Sąskaita: LT247180800000142500
AB bankas „AB Šiaulių bankas“
Banko kodas: 71808
Už darželį (vaiko vardas, pavardė ir grupė, mokėtojo kodas)

MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS IŠLAIKYMĄ SKUODO RAJONO SAVIVALDYBES MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS NUO 2022-12-01

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS (2021-09-30)