Vadovas

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas,
Simona Jurčė

Kontaktai: