Patirties pamokos

 

„Patirties pamokos” – tai nufilmuotos atviros veiklos ir kiti svarbūs įvykiai, kurie skirti pedagogams dalintis gerąją patirtimi, stebėti, analizuoti ir mokytis. 

Atvira veikla „Važiuojam, plaukiam, skrendam”
Meninio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Alonderienė

 

Atvira veikla „Senelio kieme”
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) Sada Kubilienė

 

Atvira veikla „Diena su šešėlinėmis lėlėmis”
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) metodininkė Laima Galdikienė

 

„Mažoje širdelėje – visa Lietuva!”
Skuodo vaikų lopšelio-darželio koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai – Kovo 11 – ajai, iš Skuodo meno mokyklos scenos ir mažųjų atlikėjų širdelių suskambo pirmąją pavasario dieną.

 

Atvira veikla „JET laboratorijoje”
JET laboratorijos vedėja Monika Beniušytė

 

Atvira veikla „Rudens gėrybės”
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) Eglė Šimkienė

 

Projekto ,,Inovacijos vaikų darželyje“ įgyvendinimo rezultatai – projektas „Kokios formos supa mus?”
Projektą įgyvendino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) metodininkė Rasa Butavičienė

 

Atvira fizinio lavinimo veikla „Pusiausvyros, koordinacijos ir reakcijos lavinimas”
Judesio korekcijos mokytoja Živilė Jazbutienė

Problemų sprendimo grupės „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių kalbinių gebėjimų ugdymas taikant inovatyvius ugdymo (si) metodus” virtuali ugdymo priemonių paroda

VIRTUALI GIMTOSIOS KALBOS UGDYMO PRIEMONIŲ PARODA (padlet.com)

Projekto „Pažinkime vaikystę” laidos

 

Jovitos Liaučienės knyga „Žaidžiu ir mokausi”

Knygutė „20 įdomiausių Mažojo moksliuko atradimų”

Jovitos Liaučienės knyga „Žaidžiu ir mokausi” 80 skaitmeninių užduočių, 4 skaitmeninės ugdymo priemonės

Genovaitės Jakštienės priemonių paroda

„ŽAISMĖ IR ATRADIMAI“

Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ paskirtis yra padėti pedagogams įgyvendinti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014).

Mokytoja (auklėtoja) metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Daiva Šukienė, „Bitučių” grupė

„Geometrinių figūrų takeliu”

Mokytoja (auklėtoja) ekspertė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Jovita Liaučienė, ir vyr. mokytoja (auklėtoja) Laima Gruzincevienė, „Zuikučių” grupė

„Linijų karalystėje”

Mokytoja (auklėtoja), dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Lina Untulienė, „Varpelių” grupė

„Ta, kuri gyvena kriauklėje”

Skaitmeninės priemonės darželinukams – https://www.facebook.com/groups/1305147640267102