Nuorodos

Skuodo rajono savivaldybė – http://www.skuodas.lt
Ylakių vaikų lopšelis-darželis – http://www.ylakiudarzelis.lt
Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis – http://mosedziodarzelis.lt
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija – http://www.socmin.lt
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – http://www.smm.lt
Švietimo, mokslo ir sporto institucijos – http://www.aikos.smm.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras – http://www.sppc.lt
Vaiko raidos centras – http://www.raida.lt
Paramos vaikams centras – http://lt.pvc.lt
VšĮ „Vaikų linija“ – http://www.vaikulinija.lt
Jaunimo psichologinės paramos centras – http://www.jppc.lt
Asociacija „Kitoks vaikas“ – http://www.kitoksvaikas.lt
Mokytojų kompetencijos centras – http://www.mkc.lt
Ugdymo plėtotės centras – http://www.upc.lt
Švietimo informacinių technologijų centras – http://www.ipc.lt
Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra – http://www.european-agency.org
VšĮ „Vaiko namas“ – http://www.children.lt|
Nemokama internetinė biblioteka – http://www.nemokamosknygos.lt
Viskas apie švietimą – http://svietimo.takas.lt
Kitoks pasaulis – http://www.kitokspasaulis.lt

Viskas, kas aktualu šeimai:
http://www.mususeima.lt

http://www.augink.lt
http://www.geramama.lt
http://www.tindirindi.lt
http://www.seimoms.lt
Ar viską žinai apie Lietuvą? http://www.lietuva.lt