Darbuotojų veiklos vertinimas

Skuodo vaikų lopšelio-darželio darbuotojų veiklos vertinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-26) patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių, švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254 (suvestinė redakcija nuo 2021-01-11) „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, 2017 m. gruodžio 29 d. Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu Nr. V-112 patvirtintu Skuodo vaikų lopšelio-darželio darbuotojų veiklos vertinimo aprašu.

2018 m. sausio mėn. vertinta Skuodo vaikų lopšelio-darželio nepedagoginių darbuotojų (išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros specialistus ir darbuotojus, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui) praėjusių kalendorinių metų veikla.

Vertinta 25 darbuotojų metų veikla. Jų veikla įvertinta gerai (darbuotojai iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius).

Nevertinta 4 darbuotojų metinė veikla : 3 darbuotojų, kurie lopšelyje-darželyje dirba trumpiau nei 6 mėn. ir 1 darbuotojo, turinčio laikiną nedarbingumą.

Darbuotojų vertinimo išvados suderintos su Skuodo vaikų lopšelio-darželio Darbo taryba ir pateiktos lopšelio-darželio direktoriui.

2019 m. sausio mėn. vertinta Skuodo vaikų lopšelio-darželio nepedagoginių darbuotojų (išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros specialistus ir darbuotojus, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui) praėjusių kalendorinių metų veikla.

Vertinta 19 darbuotojų metinė veikla. Iš jų 6 darbuotojų veikla įvertinta labai gerai, 10 darbuotojų veikla įvertinta gerai, 3 darbuotojų veikla įvertinta patenkinamai.

Nevertinta 11 darbuotojų metinė veikla: 4 darbuotojų dėl laikino nedarbingumo ir 7 darbuotojų, kurie dirba lopšelyje-darželyje trumpiau nei 6 mėn.

Darbuotojų vertinimo išvados suderintos su Skuodo vaikų lopšelio-darželio Darbo taryba ir pateiktos lopšelio-darželio direktoriui.

2020 m. sausio mėn. vertinta Skuodo vaikų lopšelio-darželio nepedagoginių darbuotojų (išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros specialistus ir darbuotojus, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui)  ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui praėjusių kalendorinių metų veikla.

Vertinta  26 darbuotojų metinė veikla.  Iš jų 2 darbuotojų veikla įvertinta labai gerai, 17 darbuotojų veikla įvertinta gerai, 7 darbuotojų veiklą įvertinta patenkinamai.

Nevertinta 10 darbuotojų metinė veikla, kurie dirba lopšelyje-darželyje trumpiau nei 6 mėn.

Darbuotojų vertinimo išvados suderintos su Skuodo vaikų lopšelio-darželio Darbo taryba ir pateiktos lopšelio-darželio direktoriui.

2021 m. sausio mėn. vertinta Skuodo vaikų lopšelio-darželio nepedagoginių darbuotojų (išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros specialistus ir darbuotojus, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui)  ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui praėjusių kalendorinių metų veikla.

Vertinta 30 darbuotojų metinė veikla.  Iš jų 2 darbuotojų veikla įvertinta labai gerai, 12 darbuotojų veikla įvertinta gerai, 16 darbuotojų veiklą įvertinta patenkinamai.

Nevertinta 7 darbuotojų metinė veikla: 2 darbuotojų dėl laikino nedarbingumo ir 5 darbuotojų, kurie dirba lopšelyje-darželyje trumpiau nei 6 mėn.

Darbuotojų vertinimo išvados suderintos su Skuodo vaikų lopšelio-darželio Darbo taryba ir pateiktos lopšelio-darželio direktoriui.

2022 m. sausio mėn. vertinta Skuodo vaikų lopšelio-darželio nepedagoginių darbuotojų (išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros specialistus ir darbuotojus, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui)  ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui praėjusių kalendorinių metų veikla.

Vertinta 31 darbuotojų metinė veikla.  Iš jų 2 darbuotojų veikla įvertinta labai gerai, 14 darbuotojų veikla įvertinta gerai, 15 darbuotojų veiklą įvertinta patenkinamai.

Nevertinta 4 darbuotojų metinė veikla: 4 darbuotojai, kurie dirba lopšelyje-darželyje trumpiau nei 6 mėn.

Darbuotojų vertinimo išvados suderintos su Skuodo vaikų lopšelio-darželio Darbo taryba ir pateiktos lopšelio-darželio direktoriui.

2023 m. sausio mėn. vertinta Skuodo vaikų lopšelio-darželio nepedagoginių darbuotojų (išskyrus darbuotojus, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui)  ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui praėjusių kalendorinių metų veikla.

Vertinta 47 darbuotojų metinė veikla.  Iš jų 5 darbuotojų veikla įvertinta labai gerai, 39 darbuotojų veikla įvertinta gerai, 2 darbuotojų veiklą įvertinta patenkinamai.

Nevertinta 1 darbuotojų metinė veikla: 1 darbuotojas, kuris dirba lopšelyje-darželyje trumpiau nei 6 mėn.

Darbuotojų vertinimo išvados suderintos su Skuodo vaikų lopšelio-darželio Darbo taryba ir pateiktos lopšelio-darželio direktoriui.

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas