Naujienos

CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS

Š. m. gegužės 22 d. Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutės“ korpuse vyko funkcinės civilinės saugos pratybos. Pratybų tikslas – įvertinti ir ugdyti darbuotojų bei ugdytinių veiksmus, kilus gaisrui.
Funkcines pratybas inicijavo Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Vaclovas Kirsenka. Pratybas stebėjo ir vertino Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausias specialistas Robertas Gembutas, vyriausioji specialistė Ineta Kumpienė, Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Mindaugas Jazbutis, Skuodo rajono savivaldybės vicemerės: Audronė Pitrėnienė ir Inga Jablonskė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėja, atliekanti parengties pareigūno funkcijas Edita Jautakienė.
Iš anksto numatytoje vietoje – lopšelio-darželio garaže, buvo imituojamas gaisro židinys, vyko vaikų ir darbuotojų evakavimas į kieme esančias pavėsines ir pažymėtą susirinkimo vietą, fiksuojant vaikų ir darbuotojų skaičių. Pratybos vyko sklandžiai ir operatyviai. Po jų, ugniagesiai gelbėtojai pademonstravo automobilyje esančią įrangą, vaikams papasakojo apie gaisro gesinimą, atsakė į vaikų klausimus. Šios civilinės saugos pratybos lopšelio-darželio vaikams ir darbuotojams buvo labai naudingos, nes tik jų metu įgyjami reikalingi įgūdžiai, būtini ekstremaliai situacijai, dėkojame Klaipėdos apskrities gelbėjimo valdybos, Skuodo priešgaisrinei gelbėjimo komandai, stebėtojams ir vertintojams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Genutė Savickienė