Naujienos

Vasario 5 d. Skuodo vaikų lopšelio-darželio „Liepaitės“ korpuso salėje paminėta „Duonos diena“. Rytmetyje dalyvavo darželio vaikučiai, auklėtojos ir ūkininkai Agota (mokytoja Sada Kubilienė) ir Petras (mokytoja Joana Alšauskienė). Pakilią nuotaiką padėjo palaikyti muzikos mokytoja Daiva Mockienė.
Šio rytmečio akcentas buvo iškeptas didžiulis duonos kepalas. Vaikai sužinojo, kaip duonelė yra iškepama. Žiūrėjo edukacinį filmuką „Duonos kelias“, žaidė žaidimus, ratelius, dainavo, minė mįsles, minkles.
Vaikai pamatė, kaip atrodo šv. Agotos duonelė ir sužinojo jos reikšmę. didžiulis duonos kepalas buvo supjaustytas. Rytmečio vedėjai Agota ir Petras su pakilia nuotaika supjaustytą duonelę išdalino vaikams į grupes.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Joana Alšauskienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sada Kubilienė