Naujienos

Regioninė konferencija Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje

Lapkričio 29 dieną Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje vyko regioninė konferencija „Praktinė patirtis ugdant ikimokyklinio amžiaus SUP vaikus”, kurią organizavo mokytojų, dirbančių su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, pedagogų komanda.
Taip sutapo, kad šią dieną minima Draugų diena. Todėl sutikti kolegas, pažįstamus ir draugus iš viso regiono buvo labai smagu.
Konferencijoje dalyvavo Mažeikių miesto ir rajono, Kretingos miesto ir rajono, Skuodo miesto ir rajono, Plungės miesto ikimokyklinio ugdymo mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai.
Susirinkusius linksmu muzikiniu kūriniu pasveikino „Smalsučių“ grupės vaikai (vadovė – muzikos mokytoja metodininkė A. Alonderienė).
Skuodo vaikų lopšelio – darželio laikinai einanti direktoriaus pareigas Daiva Mažrimienė pasidžiaugė, kad toks gausus būrys mokytojų siekia tobulėti, dalintis patirtimi tarpusavyje ir palinkėjo turiningos dienos.
Skuodo rajono administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas, Loreta Vasiliauskienė kalbėjo, kad ypatingų vaikų ugdymo klausimai yra labai aktualūs šiandienos švietimo kontekste, kad Skuodo vaikų lopšelio-darželio specialiojo ugdymo komanda turi sukaupusi daug patirties ir pasiekusi puikių rezultatų ugdant SUP vaikus.
Džiugu, kad konferencijoje savo patirtimi dalijosi ne tik skuodiškiai (logopedė ekspertė Rita Pilibaitienė, mokytoja ekspertė Jovita Liaučienė, vyresnioji logopedė Ramunė Budrikienė), bet ir svečiai iš Plungės specialiojo ugdymo centro (logopedė Akvilė Ružauskienė ir ergoterapeutė Sima Kuzmickienė), Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ (vyresnioji logopedė Sonata Sokolovienė), Kretingos lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ (vyresnioji mokytoja Reda Šaulinskė, vyresnioji mokytoja Eglė Katkauskaitė), Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus (mokytoja metodininkė Aušra Venckienė).
Kalbėta apie specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimo ir pripažinimo specifiką, sensorinės integracijos ir struktūruotos aplinkos pritaikymo, individualus ir diferencijuoto ugdymo svarbą įtraukiajame ugdyme, mokytojo ir mokytojo padėjėjo komandinio darbo ypatumus siekiant geriausio rezultato, ugdymo priemonių įvairovę atliepiant įvairias vaiko ugdymosi sritis.
Praktinės veiklos moderatoriai (mokytoja metodininkė Genovaitė Jakštienė, vyresnioji mokytoja Lina Šmitienė) pristatė specialiojo ugdymo komandos narių kurtas priemones. 116 įvairioms ugdymo sritims ugdyti sukurtos priemonės geriausiai atliepia individualius vaikų ugdymosi poreikius.
Konferencijos dalyviai ne tik galėjo priemones apžiūrėti, nusifotografuoti, bet ir praktiškai išbandyti. Kiekviena komanda pagal paskirtą temą rinkosi ugdymo priemones, aptarė jų panaudojimo galimybes ir pristatė savo įžvalgas.
Mokytojo darbas sudėtingas, todėl pedagogai patiria stresą, įtampą. Labai svarbu mokėti per trumpą laiką pailsėti, atstatyti jėgas. Relaksinę, atpalaiduojančią pertraukėlę konferencijos dalyviams pravedė psichologo asistentė Sigita Galinskienė.
Refleksijos metu laikinai einanti direktoriaus pareigas Daiva Mažrimienė sakė, kad joks nuotolinis bendravimas neprilygsta „gyviems“ susitikimams, kuriuose ir emocijos, ir bendradarbiavimas, ir dalijimąsis patirtimi yra betarpiškas, natūralus, nuoširdus.
Konferencijos dalyviai  į savo miestus, įstaigas išsivežė naujų idėjų, žinių, geras emocijas. O viešnios, skaičiusios pranešimus dar ir dovanėles  – skėčius, puoštus Skuodo vaikų lopšelio-darželio logotipu.
„Pasaulio ateitis jau nepriklauso nuo mūsų, dabartinių suaugusiųjų, ji priklauso nuo kartos, kuri šiuo metu dar vystykluose“ (Masaru Ibuka).
Bet… nuo mokytojo priklauso kokį žmogų (piktą, nepatenkintą, narcizišką ar empatišką, mąstantį, kūrybišką) užauginsime mūsų ateičiai…

 

Jovita Liaučienė