Naujienos

Šeimų prisistatymai

Šeima ir mokykla yra dvi svarbiausios vaiko ugdymo institucijos. Šeimos dalyvavimas darželio veikloje naudingas vaikui ir šeimai, dalyvavimas veikloje gali teikti teikti emocinės ir fizinės naudos. Ir mokytojai (auklėtojai), ir tėvai yra atsakingi už tai, kad būtų plėtojami bendradarbiavimu pagrįsti santykiai.
Minėdami Tarptautinę šeimos dieną ir stiprindami ikimokyklinės ugdymo įstaigos ir tėvų/globėjų bendradarbiavimą, gegužės 8-15 dienomis Skuodo vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai vieni kitiems pristatinėjo save ir savo šeimas: kartu su tėveliais gamino stendinius ir net skaitmeninius pranešimus-  „Kai aš mažas buvau”, „Mano šeima” ir kt.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Simona Jurčė