Naujienos

SPORTINIS RENGINYS „LINKSMŲJŲ ESTAFEČIŲ FIESTA“

Balandžio 27 d. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos sporto salėje vyko rajoninis ikimokyklinių įstaigų sportinis renginys „Linksmųjų estafečių fiesta“, skirtas „Sveikatą stiprinančių mokyklų bangai per Lietuvą 2023“. Renginio tikslas – – propaguoti sveikatą stiprinančių mokyklų idėją ir vertybes, skleisti žinią apie sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių veiklą, pristatyti savo gerąją patirtį. Skuodo vaikų lopšelis-darželis, atstovaudamas „Sveikatą stiprinančių mokyklų“ tinklo narystę, prisijungė prie trečiojo Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklos 30 – mečio paminėjimo. Sveikatos stiprinimas yra neatsiejama visų mūsų gyvenimo dalis, gali veikti ne tik vaikų, mokinių, bet ir visos mokyklos bendruomenės sveikatą, nuo mažens ugdomas sveikos gyvensenos vaikas, ateityje taps sveikesnės visuomenės kūrėju.
Renginyje dalyvavo šešios komandos: Ylakių vaikų lopšelio-darželio „Bitučių“ gr. vaikai ir tėveliai, Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio komanda „Mosėdžiukai“, Skuodo vaikų lopšelio-darželio „Saulutės“ korpuso „Vyturėlių“ ir „Bitučių“ grupių vaikai ir jų šeimos ir „Liepaitės“ korpuso „Drugelių“ ir „Buratinų“ gr. komandos, „Buratinų“ gr. vaikų komandai  talkino gimnazijos mokiniai. Fiesta prasidėjo visų dalyvių eisena su „Sveikuoliuku“. Visus dalyvius pasveikino lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas S. Jurčė, pasidžiaugė, kad vaikai susirinko sportuoti karu su savo mamytėmis, tėveliais, direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Savickienė pristatė dalyvius, paminėjo, kad ir gimnazija taip pat yra įtraukta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą ir šiandien dalyvauja mūsų renginyje. Taip pat paminėjo, kad šventėje dalyvauja ir Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto cento direktorius V. Valančius, direktoriaus pavaduotojas L. Mitkus. Komandos buvo paruošusios ir namų darbus – prisistatymus, kurie linksmai nuteikė estafečių rungtims. Judesio korekcijos specialistė Ž. Jazbutienė pakvietė visus bendrai mankštai. Pasimankštinus prasidėjo estafečių rungtys, kurioms vadovavo mokytojos: E. Šimkienė, V. Kontrimienė, Ž. Jazbutienė. Po rungčių visos komandos sužaidė futboliuką, kuriam teisėjavo kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas L. Mitkus. Estafečių rungtyse ir futboliuko turnyre nugalėjo ištvermė, drąsa ir draugystė. Visos komandos, socialiniai partneriai apdovanoti padėkos raštais ir pavaišinti sveikuoliškomis vaišėmis. Sportuokime ir būkime stiprūs, kurkime palankią sveikatai fizinę ir psichosocialinę aplinką, stiprinkime visų bendruomenės narių sveikatą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
G. Savickienė