Naujienos

REGIONINĖ KONFERENCIJA

Š. m. vasario 15 d. Mažeikių rajono Sedos lopšelyje-darželyje „Jurginėlis“ vyko regioninė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Žemaičių tradicijų ir papročių puoselėjimas, taikant patirtinį ugdymą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“, kurios tikslas – pasidalinti praktine patirtimi su programos dalyviais, apie žemaičių tarmės, papročių ir tradicijų puoselėjimą, taikant patirtinį  ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Konferencijoje dalyvavo Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genutė  Savickienė ir mokytoja (auklėtoja) metodininkė Rasa Bernotienė, kuri pristatė pranešimą „Žemaičių kalbos ir papročių puoselėjimas, taikant patirtinį ugdymą“ ir pasidalino gerąja patirtimi, kaip patirtiniame ugdyme etninė kultūra integruojama į ugdymo procesą lopšelyje-darželyje. Išklausėme visą eilę pranešimų, kuriuos skaitė pedagogės iš kitų regiono lopšelių-darželių ir  pasidžiaugėme Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ patalpomis ir aplinka.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Savickienė