Naujienos

Lik sveika, Eglute!

Sausio 6 dieną, kai visas krikščioniškas pasaulis šventė Trijų Karalių dieną,  Skuodo vaikų lopšelio-darželio „Saulutės” korpuse, vaikai susirinko atsisveikinti su eglute. Nuo senovės, tai ir kalėdinių žiemos švenčių pabaigtuvės.
Šiais metais salėje eglutę saugojo trys Zuikučiai. Vaizdo ekrane pasirodęs kiškis ir voverytės, vaikus nuteikė linksmiems žaidimams. Visi susiradę draugą, smagiai „čiuožė” rogutėmis, didžiausiame orkestre –  grojo linksmą melodiją.
Nepamiršti liko ir žaidimai, kuriuos šiais metais vaikus mokė Kalėdų Senelis.
„Smalsučių” grupės vaikai visiems padeklamavo V. Palčinskaitės eilėraštį „Eglutė”. Visiems neliko abejonių, kad eglutė turi iškeliauti.  Vaikai atidžiai stebėjo kada užges paskutinės eglutės lemputės,  mojavo jai delniukais, tyliai tarė: „Lik sveika, Eglute!”

                                                                             Muzikos mokytoja Aušra Alonderienė