Naujienos

Metodinė valanda „Žaismė ir atradimai” – geroji praktika

Š. m. lapkričio 25 d. nuo 14.00 val. „Zoom” platformoje vyko respublikinė metodinė valanda, kurią organizavo Skuodo vaikų lopšelis-darželis. Metodinės valandos metu buvo pristatytos dvi gerosios patirtys: „Žaismė ir atradimai dirbant su SUP vaikais” – pranešėja Skuodo vaikų lopšelio-darželio mokytoja (auklėtoja) ekspertė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Jovita Liaučienė ir „Ta, kuri gyvena kriauklėje“ – atradimai „Varpelių“ grupėje – pranešėja Skuodo vaikų lopšelio-darželio mokytoja (auklėtoja), dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Lina Untulienė.
Susitikimą moderavo – Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė