Naujienos

Praktinis seminaras darželyje

Lapkričio 16 dieną, Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje vyko regioninis praktinis seminaras “Kalbinio kvėpavimo lavinimo priemonių įvairovė ir kūrybiškas pritaikymas ugdymo procese, dirbant su įvairių gebėjimų vaikais”. Seminarą vedė logopedė metodininkė Rita Pilibaitienė ir judesio korekcijos vyresnioji mokytoja Živilė Jazbutienė.
Seminaro tikslas buvo supažindinti klausytojus su kalbinio kvėpavimo svarba vaiko raidai, suteikti praktinių žinių ir gebėjimų, kaip kūrybiškai pritaikyti įvairias priemones kalbinio kvėpavimo lavinimui, dirbant su įvairių gebėjimų vaikais.
Seminaro dalyviai aktyviai įsitraukė į praktinę veiklą, bandė priemones, jas testavo, dalinosi savo darbo patirtimi, kaip pritaiko demonstruojamas priemones organizuodami savo ugdomąją veiklą,  lavinant ne tik vaikų kalbinį kvėpavimą, bet ir plėtojant kalbinius bei pažintinius procesus. Judesio korekcijos mokytoja pristatė kvėpavimo pratimų kompleksus, kuriuos bus galima pritaikyti darbe su vaikais ne tik kūno kultūros lavinimo veikose, bet ir kitoje ugdomojoje veikloje.
Logopedė Rita pristatė įvairias priemones, kurias galime panaudoti iš buitinės aplinkos, taip pat  ir savo parengtas edukacinio pobūdžio priemones, skirtas kalbinio kvėpavimo lavinimui.
Seminaras baigėsi pakilia nuotaika, o dalyviai išvyko su papilnėjusiu žinių ir praktinių gebėjimų bagažu.

 

                                                                                 Logopedė metodininkė Rita Pilibaitienė