Naujienos

CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS

Š. m. spalio 10 d. Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutės“ korpuse vyko funkcinės civilinės saugos pratybos. Pratybų tikslas – įvertinti ir ugdyti darbuotojų bei ugdytinių veiksmus, jų greitą reagavimą ekstremaliųjų situacijų ar įvykių metu.
Pratybos prasidėjo įspėjamuoju pavojaus signalu lopšelio-darželio pastate. Atsakinga darbuotoja, matydama imituojamą kilusį gaisrą, skambino 112, informuodama apie lopšelio-darželio virtuvėje kilusį gaisrą.
Lopšelio-darželio darbuotojai ir ugdytiniai, išgirdę pavojaus signalą, pradėjo rengtis ir evakuotis iš pastato į numatytas susirinkimo vietas. Susirinkimo vietose, atsakinga už evakuaciją darbuotoja, operatyviai surinko iš mokytojų informaciją apie iš pastato evakuotus vaikus ir darbuotojus. Atvykus ugniagesių gelbėtojų pamainos vadui, buvo perduota informacija apie ryte į lopšelį-darželį atvykusių ugdytinių  ir darbuotojų skaičių ir  visų saugų evakavimą iš pastato.
Pratybas stebėjo ir vertino Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Skuodo priešgaisrinės tarnybos vyriausioji specialistė Dainora Naujokienė, vyresnysis specialistas Robertas Gembutas, Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas Mindaugas Jazbutis, Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Edita Jautakienė.
Ugniagesiai gelbėtojai supažindino vaikus su gaisriniu automobiliu, ugdytiniai  matavosi ugniagesio gelbėtojo šalmus, domėjosi ugniagesio gelbėtojo žarna, ugniagesio apranga ir linkėjo vienas kitam tapti ugniagesiais gelbėtojais.
Pratybos vyko sklandžiai ir operatyviai. Stebėtojai padėkojo lopšelio-darželio direktorei Audronei Pitrėnienei, kad visi bendruomenės nariai buvo atsakingi, ryžtingi, o civilinės saugos pratybose įgytos žinios bus neatsiejama gyvenimo dalis visos lopšelio-darželio bendruomenės saugumui užtikrinti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genutė Savickienė