Naujienos

Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas

Bendrystė – neįkainojama dovana, kurią galime vienas kitam įteikti…
Š. m. rugsėjo 23 d. Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje vyko bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo šventė, kurioje dalyvavo atstovai net iš 7 ugdymo įstaigų: Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas”, Klaipėdos „Varpelio” mokyklos-darželio, Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė”, Mažeikių r. Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis”, Salantų gimnazijos, Panevėžio lopšelio-darželio „Voveraitė” ir Panevėžio regos centro „Linelis”.
Pirmoje renginio dalyje svečius sveikino vaikai, Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė, vyko gerosios patirties sklaida-metodinė valanda, kurios metu pravestos trys atviros veiklos: „NUT” laboratorijoje (vyr. mokytoja (auklėtoja) S. Lazdauskienė), lauko erdvėje (mokytoja (auklėtoja) L. Untulienė) ir „Zuikučių” grupėje (mokytoja (auklėtoja) ekspertė J. Liaučienė), buvo organizuota refleksija ir abiejų korpusų lauko ir vidaus erdvių pristatymas.
Antrojoje dalyje iškilmingai pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, aptartas bendras kūrybinis darbas (piešinys ant drobės), bendradarbiavimo tinklo tikslas ir uždaviniai. Renginį vainikavo Skuodo vaikų lopšelio-darželio darbuotojų muzikiniai pasirodymai ir dovana – smuiko garsai. Šventę moderavo – direktorė Audronė Pitrėnienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė