Valstybiniai projektai

Lopšelis-darželis pripažintas „Aktyvia mokykla“

2021 m. gruodžio 9 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino lopšelio-darželio aktyvumo skatinimo veiklos planą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų įstaigą aktyvia mokykla.
Aktyvi mokykla – kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdieninį mokyklos gyvenimą. Fizinio aktyvumo planą sudaro: fizinė aplinka, fizinį aktyvumą skatinanti veikla, fizinio aktyvumo veiklos valdymo struktūra ir politika, kokybės užtikrinimas, žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, fizinio aktyvumo sklaida.
Fizinio aktyvumo priemonėmis vaikai bus skatinami judėti, ugdyti valingus charakterio bruožus, pasitikėti savo jėgomis, propaguoti draugiškumą. Fizinį aktyvumą skatinanti veikla suteiks džiugių emocijų, išmokys pasidžiaugti pasiekimais. Vaikai bus supažindinami ir mokomi fizinio ugdymo programoje numatytų ir kitų netradicinių sporto veiklų: „Jogos užsiėmimai“, „ Autoparko veikla“ – mokomi važiuoti dviračiais, paspirtukais, „Žaidžiame šaškėmis“, „ Dziudo“, „ Motobolas“,  „Basakojų takas“.
Bus organizuojamos fizinio aktyvumo veiklos, renginiai, projektai užsiėmimai, rytinės mankštos, judrūs žaidimai, akcijos, žygiai, stengiamasi į fizinio aktyvumo veiklą įtraukti visą lopšelio-darželio bendruomenę ir partnerius.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genutė Savickienė