Naujienos

GRUODŽIO MĖNESIO UŽSIĖMIMAS „AŠ ATSAKINGAS UŽ SAVO ŽODŽIUS“

Užsiėmimai vyko grupėse „Smalsučiai“, „Gudručiai“ ir „Pelėdžiukai“. „Boružėlių“ vaikų grupėje pravedžiau du užsiėmimus: „Aš atsakingas už savo žodžius“ ir „Šešios pagrindinės emocijos“.
Užsiėmimo „Aš atsakingas už savo žodžius“ tikslas – stiprinti ir ugdyti vaikų atsakingų sprendimų priėmimą.
Atsakingas sprendimų priėmimas – tai gebėjimas priimti konstruktyvius ir moralinių normų nepažeidžiančius sprendimus, susijusius tiek su asmeniniu, tiek su socialiniu elgesiu.
Susėdę ratu skaitėme pasaką „Burtininkė“. Vėliau ją aptarėme, diskutavome, kas yra gerai ir gražiai kalbėti bei elgtis, o kas – netinkama. Klausiau vaikų, kokie buvo pasakos veikėjai ir ko kiekvienas nusipelnė, kuom buvo apdovanoti ir kaip nubausti. Kalbėta, kad tai tik pasaka, bet ir realiame gyvenime mes esame atsakingi už tai, kaip kalbame, kokius žodžius vartojame. Vaikų klausta, kokie žodžiai yra gražūs ir kada juos vartojame. Priminta, kad turime kalbėti gražiai, mandagiai, mokėti atsiprašyti ir sakyti gerus žodžius.
Pasitelkiant pasakos motyvus, bandoma padėti vaikams suprasti mūsų pasakomų žodžių „svorį“. Pabrėžta, kad esame atsakingi už savo žodžius, už jų reikšmę.
Vaikams buvo išdalinti lapai su dviejų žmonių profiliais, leista jiems pasijausti pasakos kūrėjais ir nupiešti tai, kas lekia iš burnos, kai kalbame gražiai, o kas lėktų iš burnos tariant nemandagius žodžius. Vaikai su malonumu piešė ir komentavo, ką jie pavaizdavo. Užsiėmimas vaikams patiko.

 

Psichologo asistentė Sigita Galinskienė