Naujienos

CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS

Š. m. rugsėjo 15 d. Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje „Liepaitės“ korpuse vyko funkcinės civilinės saugos pratybos. Pratybų tema: „Lopšelio-darželio darbuotojų veiksmai, kilus gaisrui darželio patalpose“.  Tikslas – įvertinti ir ugdyti darbuotojų ir ugdytinių veiksmus bei galimybes veikti ekstremaliųjų įvykių metu bei tobulinti reagavimą.
Funkcines pratybas inicijavo Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos,  Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Vaclovas Kirsenka. Pratybas stebėjo ir vertino Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas Robertas Gurauskas, šios tarnybos vyresnioji inspektorė Dainora Naujokienė, Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Mindaugas Jazbutis, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga, Skuodo rajono savivaldybės vyriausioji specialistė Edita Jautakienė.
Iš anksto numatytoje vietoje (muzikos kabinete) buvo imituotas gaisro židinys, vyko vaikų ir darbuotojų evakavimas į kieme esančias pavėsines, fiksuojant ugdytinių ir darbuotojų skaičių. Pratybos vyko sklandžiai ir konstruktyviai. Po jų ugniagesiai vaikams papasakojo ir pademonstravo automobilyje esančią įrangą, atsakė į klausimus.
Šios civilinės saugos pratybos lopšelio-darželio bendruomenei buvo labai naudingos, nes tik praktinių pratybų metu yra įgyjami reikalingi įgūdžiai, būtini esant ekstremaliai situacijai.

 

                                                                 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genutė Savickienė