Naujienos

„Kalbinė ūgtis. Vaidybos elementų taikymas ugdomojoje veikloje“

Š. m. gegužės 17 d. vyko rajoninė metodinė valanda (nuotoliniu būdu) „Kalbinė ūgtis. Vaidybos elementų taikymas ugdomojoje veikloje“, kurią organizavo Skuodo vaikų lopšelis-darželis. Metodinį susitikimą moderavo Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų pirmininkė Diana Darbavalskienė, pranešimus skaitė Skuodo vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Aurelija Vaškienė ir Laima Galdikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Untulienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė