Naujienos

„Ateities darželį kuriame šiandien 2021”

Š. m. gegužės 25 d. vyko jau tradiciškai Skuodo vaikų lopšelio-darželio organizuojama respublikinė, praktinė  konferencija „Ateities darželį kuriame šiandien 2021”.  Tiesa, jau antrus metus šį konferencija vyksta nuotoliniu būdu dėl visame pasaulyje egzistuojančios pandemijos.
Šių metų konferencijos pagrindinis akcentas – ugdymo formos, metodai. Pedagogai, padėdami vaikams augti iniciatyviais, kritiškai mąstančiais, gebančiais įsitvirtinti, kurti pastoviai kintančiame pasaulyje, nuolat ieško naujų, efektyvių, vaikus įtraukančių ugdymo(si) teorijų bei metodų. Apie tai kalbėjome konferencijoje, pateikėme filmuotą medžiagą, pasidalinome savo gerąją patirtimi.
Konferencijos metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Laimutė Jankauskienė skaitė pranešimą „Praradimai ir atradimai“, Skuodo vaikų lopšelio-darželio mokytoja (auklėtoja) metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, Jovita Liaučienė – „Inovatyvios idėjos ugdant vaikus su skirtingais poreikiais“, Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė ir mokytoja (auklėtoja) metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Rasa Butavičienė – „Inovacijos priešmokykliniame ugdyme – projektas KITAIP“, Skuodo vaikų lopšelio-darželio mokytoja (auklėtoja) metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Laima Galdikienė – „Šešėlinis teatras, kaip vaiko asmenybės, kūrybinio potencialo, dvasinės brandos formavimo prielaida.“ Konferenciją iniciavo ir moderavo – Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė.
Dėkojame konferencijos pranešėjams, dalyviams ir partneriams!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė