Naujienos

Prevencinės programos „ Kur pradingo ačiū ?“ įgyvendinimas

Siekiant formuoti mandagius elgesio ir bendravimo įgūdžius tarp bendraamžių ir suaugusių Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje balandžio 19 – 28 d.( 5 – 6 metų vaikų grupėse) vyko užsiėmimai tema „ Kur pradingo ačiū? „. Užsiėmimų iniciatorė Vitalija Andriekienė vaikams padeklamavo savo kūrybos eilėraštį „ Ačiū” ir perskaitė, vaizdžiai skaidrėse pateiktą, S. Abromavičiaus poemėlę vaikams „Dešimt ačiū „. Aptariant eilėraštį ir poemą vaikai aktyviai įsitraukė į diskusiją ir draugams bandė paaiškinti kodėl bendravimo kultūrai būtinai reikalinga ir kalbos kultūra. Veiklos metu ugdytiniai nepamiršo ir nuoširdžiai padėkoti grupės draugams ir auklėtojoms ,prisimindami gerus jų darbus, o  tėvelius nudžiugino  pagamintomis dovanėlėmis ir nauju išmoktu eilėraščiu.

Socialinė pedagogė Vitalija Andriekienė