Naujienos

Lopšelio-darželio tarybos ir tėvų susirinkimas

Š. m. vasario 23 d. 17 val. ZOOM platformoje vyko lopšelio-darželio tarybos ir tėvelių susirinkimas, kuriame buvo pateikta 2020 m. veiklos plano ataskaita ir 2021 m. veiklos planas (pranešėjos: direktorė A. Pitrėnienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui: S. Jurčė, G. Savickienė), veiklos finansinės ataskaita (pranešėja direktorius pavaduotoja ūkio reikalams R. Ramanauskienė), vidaus audito įsivertinimo darbo grupės tyrimo „Nuotolinio ugdymo(si) patirtys“ rezultatai (pranešėja įsivertinimo grupės narė M. Beniušytė), lopšelio-darželio tarybos ataskaita (pranešėja tarybos narė mokytoja (auklėtoja) A. Ramančikienė) ir apžvelgta pandemijos  situacija Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje (pranešėja sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistė I. Žvirblienė).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Jurčė