Naujienos

Bendradarbiavimas su Bartuvos progimnazijos pedagogais

Š. m. vasario 18 d. ZOOM platformoje vyko Skuodo vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir Skuodo Bartuvos progimnazijos pradinių klasių mokytojų susitikimas. Susirinkimo metu aptarta, kaip sekasi  darželio buvusiems ugdytiniams pirmoje klasėje, pristatyti ir šių metų priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurie jau ateinantį rudenį taip pat sėdės pirmoko suole. Lopšelio-darželio komanda, dalyvaujanti ESFA projekte „Inovacijos vaikų darželyje” pristatė įgyvendinto projekto patirtis su priešmokyklinio amžiaus vaikučiais ir supažindino Bartuvos progimnazijos pedagogus su darželyje esančiais projektais, kurie padeda įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo programą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Jurčė