Naujienos

Vasario 16 – oji „Saulutės” korpuse

Vasario 16-oji ypatinga šventė visai Lietuvai, neišskiriant ir pačių mažiausių jos piliečių. Jie šią dieną linksmai vadina Lietuvos gimtadieniu.

…Šalis pati gražiausia – vadinas Lietuva.                                                                                                                     Gyventi čia geriausia, nes man jinai sava.

Taip vasario 14 d. „Saulutės“ korpuse prasidėjo rytmetis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Mokytojos Nida ir Silvija visus pasveikino su švente. Padedami muzikos pedagogės Aušros vaikai ir pedagogai sugiedojo Tautišką giesmę. „Smalsučių“, „Gudručių“ ir „Giliukų“ grupių vaikai į šventę atsinešė savo pasidarytus plakatus „TĖVYNĖ“, „LIETUVA“, „VILNIUS“. Jie nuotaikinga dainele apie tėvynę pasveikino savo mažuosius draugus. Vaikai aptarė Lietuvos simbolius, šoko lietuvių liaudies šokius. Padainavę ir pašokę iš iMO-LEARN kubų konstravo Gedimino pilį ir Lietuvos vėliavą. Šventė vaikams suteikė daug džiugių emocijų. Tad visi skirstėsi pakilios nuotaikos, širdelėse išsinešdami daug gėrio.

                      Nida Rubinienė vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Silvija Lazdauskienė mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.