Naujienos

08.6.1-ESFA-T-927-01-0073 Projektas „Bendrystės džiaugsmas“

Vasario 4 dieną startavo ESFA projektas „Bendrystės džiaugsmas“, skirtas šeimų, kurioms reikalinga pagalba, socialinių įgūdžių stiprinimui. Šiame projekte dalyvauja keturios šeimos, kurių vaikai lanko darželį. Projekto metu skatinamas asmeninės higienos ir sveikos gyvensenos integravimas, ugdomas kultūros ir meno pažinimas ir suvokimas, komunikacijos ir bendruomeniškumo jausmo stiprinimas. Šio projekto metu norint įgyvendinti išsikeltus uždavinius numatomas mokymo ciklas, skirtingomis temomis, apimantis asmeninės higienos ir rankų priežiūrą bei estetinio makiažo kūrimą. Taip pat numatytas bendradarbiavimas su Skuodo higienos ir sveikatingumo centru, organizuojant užsiėmimus baseine. Žinant, kokią reikšmę ir svarbą žmogaus gyvenime turi kultūra ir meno pažinimas, bus organizuojamos išvykos į teatrus ir muziejus bei planuojami susitikimai, pavadinti „Refleksijos pusryčiais“ su vietos valdžios atstovais, kurių metu šios šeimos turės išskirtinę galimybę pabendrauti, pasidalinti mintimis, pamatyti ir išgirsti, mūsų rajonui svarbių asmenų patirtis ar kitokias, šioms projekto šeimoms nematytas,  gyvenimo istorijas.
Pirmasis projekto įgyvendinimo mėnuo praėjo labai įdomiai ir aktyviai. Turėjome asmeninės higienos mokymus tema „Higienos įgūdžiai – gyvenimo būdas“, ne kartą lankėmės Skuodo higienos ir sveikatingumo centre, kur džiaugėmės vandens malonumais bei vykome į Klaipėdą, kurioje žiūrėjome muzikinį spektaklį „Romeo ir Džuljieta“. Projekto startas puikus, belieka tikėtis ir tolimesnių džiuginančių rezultatų.

Socialinė pedagogė Aurelija Jonikaitė