Naujienos

Visuotinis tėvelių susirinkimas

Š. m. lapkričio 12 d. „Saulutės” korpuso salėje vyko visuotinis tėvų susirinkimas, kuriame Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė pristatė 2019 m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimo pliusus ir minusus, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė kalbėjo apie darželio ir tėvų bendravimo, bendradarbiavimo naudą ir galimybes, sveikatos ir maitinimo organizatorės Inga Žvirblienė ir Viktorija Sungailaitė pristatė sveikatos ir maitinimo aktualijas darželyje, pavaduotoja ūkio reikalams Regina Ramanauskienė pristatė atliktus darbus, panaudotas lėšas, o mokyklos tarybos pirmininkas Tomas Bagočius – tarybos  rinkimų metu taryba pasipildė dar vienu nariu.

Dėkojame tėveliams už dalyvavimą!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė