Naujienos

Pyragų diena

Maistas skirtas ne vien sotumui patenkinti, tai kultūros ir bendravimo dalis! Todėl lapkričio 6- ąją dieną, minint pyragų dieną, visi pedagogai rinkosi į „Saulutės” korpuso salę. Atvykusius pedagogus pasitiko darželio direktorė su pirmosiomis užduotimis – norint įeiti į salę buvo būtina surasti bilietą! Toliau visų laukė virėjų daina, viktorina ir svarbi informacija apie valgymo ir maitinimosi ypatumus.
Valgymas kartu yra bendruomenės vienytojas, todėl prie stalo šnekučiavomės, dalinomės pačių gamintais pačiais įvairiausiais pyragais, jų receptais. Valgymo metu kuriami draugystės ryšiai, sprendžiamos problemos, atsiranda galimybė susitaikyti ir atsiprašyti… Tad valgykime, būkime sveiki ir ilgai gyvenkime!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė