Naujienos

IŠVYKA Į ŽEMDIRBIO MUZIEJŲ

„Žiogelių“ grupė vykdo pilietinio ir tautinio ugdymo  projektą „Senovės žemaičių amatai. Bandau pats“. Jo uždaviniai: ugdyti poreikį pažinti ir domėtis senovės žemaičių amatais, sudaryti sąlygas pažinti buityje naudotus rakandus, skatinti žingeidumą, pastabumą, domėjimąsi savo krašto istorija.
Viena iš numatytų veiklų buvo aplankyti žemdirbio muziejų, esantį Truikinų kaime, Aleksandrijos seniūnijoje. Gegužės devintosios rytą “Žiogelių” gr. Ir “Drugelių” gr., kurie yra projekto partneriai, vaikai sugužėjo į autobusą. Daugeliui tai buvo pirma kelionė autobusu, kuri paliko neišdildomą įspūdį. Muziejuje vaikai domėjosi visais eksponatais, klausėsi pasakojimų kam jie naudojami, patys išbandė malimo girnas, sėdėjo vežime.
Iš anksto buvo susitarta ir susitikti su Aleksandrijos pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais. Jų mokytoja Vandutė Sakalauskienė parodė mokyklos patalpas, pakvietė pažaisti sporto salėje. Visi susitikimo dalyviai apsikeitė dovanėlėmis, susirado naujų draugų.
Grįždami namo, diskutavo, kur keliaus ir ką pamatys artimiausiu metu.
Vaikus kelionėje lydėjo mokytojos Joana Alšauskienė , Rasa Bernotienė bei auklėtojų padėjėjos Laima Šimkuvienė, Daiva Luotienė.

“Žiogelių”gr. mokytoja (auklėtoja) – metodininkė Rasa Bernotienė