Naujienos

Psichologo užsiėmimai

Balandžio mėnesį Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje svečiavosi Telšių krizių centro direktorė/psichologė Vanda Benaitienė, kuri vedė įvairius užsiėmimus vaikams, seminarus tėvams bei pedagogams. Užsiėmimai vaikų grupėse vyko tris dienas. Balandžio 4d. vaikai buvo supažindinami su įvairiomis emocijomis žaidimo pagrindu, balandžio 5d. vyko užsiėmimai vaikams, susiję su empatijos ugdymu, o balandžio 23d. vaikai turėjo galimybę susipažinti su pozityviu drausminimu. Psichologė V. Benaitienė vedė seminarus ir mūsų pedagogams: balandžio 10d. vyko seminaras tema – „Pagalba vaikams, turintiems raidos sutrikimų“, o balandžio 5 ir balandžio 10 dienomis vyko seminarai tėveliams, kuriuose paliestos dvi temos: „Vaikai su raidos sutrikimais“ ir „Šiuolaikinis vaikų ugdymas“.

Socialinė pedagogė
Aurelija Jonikaitė