Naujienos

Regioninis renginys šventė, skirta tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti „Ačiū, kad esate knygos draugai“

Jau 15-ajį pavasarį, Žemaitijos regiono  ikimokyklinio ugdymo organizacijų ugdytiniai, pedagogai ir tėveliai, dalyvauja tarptautinės vaikų knygos šventėje mūsų įstaigoje.
Šventės tikslas – ugdyti vaikų meilę knygai, atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinius gebėjimus, skatinti domėtis knygomis ir jas skaityti.
Šventės objektas dainuojamoji, pasakojamoji, deklamuojamoji kūryba, skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Šventėje dalyvavo užsiregistravę, visų Žemaitijos regiono ikimokyklinio ugdymo organizacijų 4–6 metų amžiaus ugdytiniai, jų grupelės, pedagogai, įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, tėvai, kiti šeimų nariai.
Šiais metais, tarptautinės vaikų knygos šventės  uždaviniai buvo sėkmingai įgyvendinti.
Pagal pačių vaikų sugalvotą personažą, buvo sukurtos vaikų „Grupės knygutės“,  į knygutės kūrybinę veiklą įsitraukė visų grupių visa bendruomenė (vaikai, tėvai, pedagogai, kiti vaikų šeimos nariai), sukurtos „Grupės knygutės“ , šventės metu, buvo pristatytos visiems šventės dalyviams.
Svarbiausia, kad visi įstaigų, dalyvavusių šventėje vaikai, turėjo puikią galimybę formuotis gebėjimą suvokti gimtosios kalbos unikalumą, gyvybingumą, savitumą bei įtaigumą.  Kuriant „Grupės knygutę“ buvo aktyvinama vaikų žodinė raiška, žodis siejamas su kitomis meninės raiškos formomis: daile, muzika, eilėmis, pasakojimu.
Šventės dalyviai, padedami renginio iniciatorių bei vedančiųjų Bitelės ir Boružytės (ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodininkių Daivos Šukienės ir Aurelijos Vaškienės),  patyrė daug džiugių emocijų pasakojant, deklamuojant, dainuojant, pristatant, visos savo grupės kartu, sukurtas „Grupės knygutes“.
Visi sutinkame, kad „Knyga – geriausias išmintingo žmogaus draugas“, kaip teigia Sėkmės mokytojas Robin Sharma. 

Mokytoja metodininkė
Daiva Šukienė