Naujienos

Nacionalinė konferencija ir pirmasis Butano Karalystės ministras

Š. m. kovo 19 d. Skuodo vaikų lopšelio-darželio komanda aktyviai tobulino savo kompetencijas Klaipėdoje. Išvyka prasidėjo direktorės Audronės Pitrėnienės ir pavaduotojos Simonos Jurčės susitikimu su pirmuoju Butano Karalystės švietimo ministru Thakur S Powdyel, kuris sukūrė Žalios Mokyklos koncepto metodiką. Susitikime pristatyti 8 principai, kuriais Butano švietimo ministras kviečia vadovautis norint išugdyti laimingą žmogų. Tuo tarpu pedagogų komanda tobulino įgūdžius nacionalinėje konferencijoje „PATIRTYS”, kur savo žinias gilino bendruosiuose pranešimuose ir pasirenkamose darbo grupėse. Darželių vadovų grupės lektorės – direktorė A. Pitrėnienė ir S. Jurčė pristatė pranešimą ir praktiškai dirbo tema „Įgalinanti partnerystė kaip sėkmingos ikimokyklinio ugdymo organizacijos prielaida”

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė