Naujienos

Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų tarybos posėdis

Š. m. vasario 20 d. „Saulutės” korpuse vyko mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų tarybos posėdis, kuriame pavaduotojos ugdymui, direktorė ir vidaus audito pirmininkė pristatė ateities planus. Posėdyje buvo pristatytas 2019 m. lopšelio – darželio veiklos planas, maitinimo organizavimo vertinimo rezultatai, pristatyta atvirų durų diena ir  vidaus audito 2019 metų tyrimo sritis. Be svarstymų ir nutarimų direktorė Audronė Pitrėnienė peržvelgė nuveiktus darbus, kurie labai vertingi mūsų organizacijai. Džiaugiamės, kad lopšelio – darželio pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai rūpinasi kokybišku vaikų ugdymu.

Pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė