Naujienos

ŠVENTINIS VASARIO 16-OSIOS RYTMETYS ,,LIEPAITĖS“ KORPUSE SU RAUDONKEPURAITE

Tai gražiai mane augino
Laukas, pieva, kelias, upė,
Tai gražiai už rankos vedė
Vasaros diena ilga.
Tai gražiai lingavo girios,
Uogų ir gegučių pilnos,
Tai gražiai saulutė leidos,
Atilsėlį nešdama.
Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis – LIETUVA!

Raudonkepuraitė – „Boružėlių“ grupės mokytoja (auklėtoja) Sandra Liutkuvienė pakvietė vaikus švęsti 101 Lietuvos gimtadienį. Vaikai prisiminė valstybės simbolius – vėliavą, herbą, himną. Visi atsistoję ir pridėję rankytes prie širdučių sugiedojom Lietuvos himną.
Raudonkepuraitė pakvietė vaikus į kelionę, į pačią Lietuvos sostinę. Pasitelkdami vaizduotę, iš gimtojo Skuodo vaikai nuvyko su traukinuku prie jūros. Keliaujant skambėjo vaikučių atliekamos dainos, eilėraščiai. Vaikai ant smėlio piešė trispalvę, dovaną Lietuvai, tai yra naudojo tik geltoną, žalią ir raudoną spalvas. Piešė tai, ką nori padovanoti savo mylimai tėvynei – širdutes, saulutes, gėlytes, savo rankutes…
Pasiekę sostinę, vaikai pamatė Gedimino pilį, televizijos bokštą ir nuvyko į Vingio parką, kur vyksta dainų ir šokių šventės. Čia vaikai ir mokytojos (auklėtojos) šoko  bendrus šokius, ratelius. Vyravo puiki šventiška nuotaika. Vėliau vaikai savo grupėse vaišinosi, auklėtojų išmone paruoštomis vaišėmis.

„Boružėlių“ grupės mokytoja (auklėtoja) Sandra Liutkuvienė