Naujienos

Metodinė diena Ylakiuose

Lapkričio 15 dieną Skuodo r. Ylakių vaikų lopšelis-darželis pakvietė priešmokyklinio ugdymo pedagogus į metodinę dieną, kurioje priešmokyklinio ugdymo „Boružiukai” grupės mokytoja (auklėtoja) metodininkė Virginija Navidanskienė ir meninio ugdymo mokytoja Vaida Stasiulienė  vedė atvira ugdomąją veiklą   „Netradicinių  metodų taikymas priešmokyklinio amžiaus vaikams“.  Pasisemti gerosios patirties atvyko ir Skuodo vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytojos (auklėtojos), direktorė Audronė Pitrėnienė, pavaduotojos Simona Jurčė ir Genovaitė Savickienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė