Naujienos

Visuotinis tėvų susirinkimas

Lapkričio 28 d. Skuodo vaikų lopšelio-darželio salėje vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Susirinkimo metu darželio direktorė Audronė Pitrėnienė pristatė 2018 metų iššūkius, sprendimus, ateities perspektyvas, maitinimo ir sveikatos organizatorės Inga Žvirblienė ir Viktorija Sungailaitė pristatė higienos normų pakeitimus ir vaikų maitinimo aktualijas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pristatė naujieną- dienyno EDUKA panaudojimo galimybes tėvams, o pavaduotoja ūkinei veiklai tėveliams kalbėjo apie  atliktus darbus ir panaudotas lėšas. Susirinkimą baigėme mokyklos tarybos ataskaita ir rinkimais – pranešėjai pirmininkas Tomas Bagočius ir tarybos sekretorė Rita Vizgaudienė. Susirinkime tėveliiai aktyviai diskutavo ir kėlė klausimus. Dėkojame „Bitučių” grupės mamų ansambliui (vadovė Daiva Mockienė), kuris savo daina visus nuteikė darbui.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Simona Jurčė