Naujienos

Gabiųjų mokinių šventė

2018 m. lapkričio 8 d. Skuodo Bartuvos progimnazijoje pagerbti Skuodo krašto gabiausi, talentingiausi ir sumaniausi mokiniai, kurie savo mokslo žiniomis, akademiniais, meno ir sporto pasiekimais garsina Skuodo rajoną regiono, respublikinėse ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, įvairiuose konkursuose, turnyruose ir festivaliuose. Šiais metais šventėje įteiktos 65 Skuodo rajono mokinių mokymosi ir gabumų ugdymo finansavimo fondo piniginės premijos. Didžiuojamės, kad tarp gabiausiųjų yra ir mūsų lopšelio-darželio vaikai. Prizai įteikti Skuodo vaikų lopšelio-darželio komandai, laimėjusiai II vietą konkurse „2018 metų saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaiga” (vadovė socialinė pedagogė Rita Vizgaudienė). Apdovanojimą pelnė ir Deimantė Stonkutė, regioniniame konkurse „Skaitymai žemaitiškai”, laimėjusi III vietą (vadovė auklėtoja Jadvyga Anužienė).