Naujienos

PASITINKAME NAUJUS MOKSLO METUS

Š. m. rugpjūčio 30 dieną Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje vyko išplėstinis – šventinis visos bendruomenės posėdis „PASITINKAME NAUJUS MOKSLO METUS“, kurį moderavo organizacijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Simona Jurčė. Renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Skuodo rajono savivaldybės vicemerė Audronė Pitrėnienė ir švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Vasiliauskienė.
Pirmojoje posėdžio dalyje pristatyti ar aptarti 3 klausimai: 1. Dėl ikimokyklinio ugdymo ugdomųjų temų atnaujinimo, pranešėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Simona Jurčė. 2. Dėl lopšelio-darželio vaikų dienos poilsio organizavimo tvarkos, pranešėja sveikatos organizavimo specialistė Inga Žvirblienė. 3. Dėl lopšelio-darželio tyrimo „Įtraukusis ugdymas mokytojo akimis“, pranešėja mokytoja ekspertė Jovita Liaučienė. Po pedagoginės pertraukėlės, kurią vedė judesio korekcijos specialistė Živilė Jazbutienė, prasidėjo antroji renginio dalis. Atsisveikinome su ilgamečiais darbuotojais, kurie išeina į užtarnautą poilsį, buvo pristatyti naujai pradėsiantys dirbti darbuotojai, pasveikinti darbuotojai, švenčiantys darbo jubiliejus, gimtadienių jubiliejus. Šventinį posėdį užbaigėme auklėtojų padėjėjos Vaidos Sveisienės daina „Saulėgrąžos“, kuri mus įkvėpė naujų mokslo metų pradžiai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genutė Savickienė