Naujienos

Metodinė diena „Netradicinės ugdymo aplinkos, lavinimo metodai, plėtojant individulias vaiko galias ir kūrybiškumą“

Gražų ir saulėtą balandžio 20-os dienos rytą būrelis Skuodo vaikų lopšelio-darželio pedagogų: mokytojos D. Prialgauskienė, L. Untulienė, meno mokytoja L. Vitkaukskienė, logopedė R. Budrikienė, padėjėja A. Butavičienė ir specialusis pedagogas R. Briška išvyko į Klaipėdą.
Pirmiausiai apsilankėme Klaipėdos M. Montessori mokykloje-darželyje. Šios ugdymo įstaigos idėja „Leisti vaikui viską atlikti pačiam“. Buvome maloniai priimti įstaigos direktorės ir pavaduotojos ugdymui, kurios surengė ekskursiją po įstaigą. Susipažinome su ugdomąja aplinka, metodinėmis priemonėmis. Išklausėme pranešimų: „Marijos Montessori pedagogikos įgyvendinimo galimybės“ ir „Bendradarbiavimo su tėvais būdai Marijos Montessori mokykloje-darželyje“. Aptarimo metu sužinojome, kad rytais vaikai pradeda veiklą  „Tylos ratu“ , po kurio veiklą renkasi patys individualiai. Vaikai dirba ir kalba tyliai ant savo individualių kilimėlių arba stalų tam skirtoje vietoje. Taip pat praktiškai išbandėme trijų žingsnių metodiką susipažinimui su rašytinėmis raidėmis. Buvo smagu apsilankyti M. Montessori mokykloje-darželyje, kurioje pasisėmėme kitokios patirties.
Vėliau vykome į humanistinio ugdymo vaikų darželį „Saulė ir mėnulis“, kuris orientuojasi į tradicinės šeimos vertybes ir senovines lietuvių šventes. Susitikimo metu susipažinome su netradicinėmis darželio vidaus ir lauko erdvėmis. Stebino darželio aplinka, nes įsikūręs miško apsuptyje, kur lakstė poniai, triušiai, čiulbėjo paukščiai ir klegėjo linksmi vaikai. Specialioje teritorijoje žaliavo braškių sodinukai ir šalia laukė jau išpurenta žemė naujai sėjai. Po ekskursijos darželyje susėdome mokytojų kambaryje, kur gaivinomės šaltinio vandeniu ir diskutavome apie patirtus įspūdžius. Atsisveikindami sustojome, kaip šeima bendrai nuotraukai prie darželio „Saulė ir mėnulis“ stendo.
Džiaugiamės turėję galimybę išvykti į įdomią metodinę dieną, kurioje įgijome žinių, pamatėme netradicinių priemonių ir erdvių vaikų ugdymui.

Vyresnioji logopedė R. Budrikienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja L. Untulienė