Naujienos

Prevencinė programa „Šypsenų siuntimas”

Pagal prevencinę programą priešmokyklinio ir penkių metų amžiaus vaikams spalio mėnesį vedžiau užsiėmimą „Šypsenų siuntimas bei jausmų traukinukas“.
Užsiėmimo tikslas yra ugdyti ir stiprinti vaikų savimonę.

Ši užduotis yra svarbi ir reikšminga tuo, kad:

  • Moko patiriamus jausmus sieti tam tikra mimika ar judesiais;
  • Moko atpažinti jausmus iš neverbalinės kalbos;
  • Vaikai mokosi geriau atpažinti savo ir kitų jausmus, juos įvardyti;
  • Gerina grupės atmosferą ir vaikų nuotaiką.

Užsiėmimas susideda iš dviejų etapų: šypsenų siuntimas ratu ir jausmų traukinukas.
Šypsenų siuntimas. Vaikai susėda ratu. Nusiraminimui atliekami kvėpavimo pratimai. Tada pradedamas žaidimas. Vaikas atsisuka į šalia sėdintį ir perduoda jam šypseną. „Gavęs“ šypseną, vaikas ją „užrakina“ (rimtu veidu atsisuka į kaimyną} ir „atrakina“ (nusišypso kaimynui. Taip šypsena siunčiama toliau, kol apkeliauja ratą. Didinamas tempas – siunčiama dar viena šypsena.
Atlikus užduotį su vaikais aptariame, kaip pavyksta kontroliuoti savo jausmus. Kaip jaučiasi kūnas, kai nusišypso? Kas verčia šypsotis? Ar yra skirtumas tarp natūralios ir dirbtinės šypsenos? Ar ją atpažįsta?
Jausmų traukinukas. Paprašoma vaikų sustoti į eilutę, vienas kitam už nugaros. Paskutinysis vaikas sugalvoja jausmą, kurį veido mimika ir/ar judesiais perteikia kitam vaikui, prieš tai palietęs jo petį, kad šis atsisuktų. Kiekvienas vaikas „perduoda“ kitam tai ką „gavo“. Žaidimas žaidžiamas „sugedusio telefono“ principu.
Baigus žaisti, į priekį kviečiamas paskutinysis vaikas ir prašoma, kad pirmasis vaikas „perduotų“ jausmą, kurį „gavo“. Aptariama kaip vaikai supranta, kad tai vienoks ar kitoks jausmas.

Psichologo asistentė Sigita Galinskienė