Naujienos

EMOCINĮ INTELEKTĄ PADEDA UGDYTI KIMOČIAI

„Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kimočių“ žaislais – minkštomis lėlytėmis, turinčiomis skirtingus charakterius:

  • nuolat besikeičiančios nuotaikos Debesėlis,
  • nedrąsus Vikšrelis,
  • valdinga ir kaprizinga Katė,
  • nerimaujanti Balandė Meilė,
  • ir išdykusi Lipšniakojė.

Kiekvienas personažas slepia kokį nors jausmą (mažas pagalvėles, kurių vienoje pusėje užrašytas jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „paikas“, „drąsus“, „išdidus“, „malonus“ ir t. t.), kitoje – nupiešta atitinkama veido išraiška).
Žaislai „Kimoči“ padeda kalbėtis apie jausmus, kuriuos vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti, konstruktyviai bendrauti. „Kimoči“ padeda aptarti įvairias gyvenimiškas situacijas, per kurias jaučiami skirtingi jausmai (pyktis, džiaugsmas, baimė, nusivylimas, pasididžiavimas, kaltė ir kt.).
Kiekvieno Kimočių susitikimo metu aptariame  naujus jausmus, atkuriamos realios gyvenimo situacijos bei suteikiama galimybė mokytis, kaip elgtis, ką sakyti sudėtingose situacijose. Žaidimai (vaidinimai su Kimočiais) leidžia vaikams pajausti, ką galvoja, jaučia ir kaip elgiasi kiti, išsakyti savo jausmus, padeda pažinti save ir draugus.
Šiais mokslo metais Kimočių programą pradėjome įgyvendinti priešmokyklinėse grupėse. Vaikai jau susipažino keliais personažais, sužinojų jų istorijas, ką jie mėgsta, kur gyvena, ką mėgsta veikti ir kokius turi jausmus. Personažai jau rado vietą mūsų ugdytinių širdelėse. Tikimės, kad jų pagalba vaikai išmoks tinkamai ir atsakingai elgtis, pažins ir suvaldys savo emocijas.

Socialinė pedagogė Rita Vizgaudienė