Naujienos

„Šešios pagrindinės emocijos”

Pagal prevencinės veiklos programą 5-6 metų vaikams rugsėjo mėnesį psichologo asistentė organizavo ir pravedė 8 užsiėmimus.
Užsiėmimo tikslas – supažindinti vaikus su pagrindinėmis emocijomis, iš kurių išplaukia visos kitos emocijos.
Vaikai susipažino su pagrindinėmis emocijomis: džiaugsmu, baime, liūdesiu, pykčiu, nuostaba ir pasibjaurėjimu. Skaidrių pagalba mokėsi jas atpažinti ir įvardyti. Patys bandė imituoti tuos jausmus. Daug juoko sukėlė pykčio emocijos vaizdai. Vaikai žiūrėjo ir aptarė filmuką apie emocijas „AI ir OI“. Piešė savo jaučiamą emociją ir ją įvardijo.

Psichologo asistentė Sigita Galinskienė