Naujienos

„SUSITELKIME – STARTUOJA NAUJI MOKSLO METAI“

Š. m. rugpjūčio 30 d. Skuodo rajono kultūros centre vyko išplėstinis, šventinis pedagogų tarybos posėdis „Susitelkime – startuoja nauji mokslo metai”, kurį moderavo organizacijos direktorė Audronė Pitrėnienė. Pirmojoje renginio dalyje pristatyti ir aptarti  4 klausimai: 1. Dėl tyrimo „Kaip pedagogų kvalifikacijos tobulinimas problemų sprendimo grupėse atliepia vaikų ugdymo kokybei“, rezultatų. Pranešėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė. 2.  Dėl vidaus įsivertinimo grupės atlikto tyrimo, „IKT įrangos ir priemonių vaidmuo ugdymo (si) kokybės gerinimui ikimokyklinio ugdymo organizacijoje“, rezultatų. Pranešėja grupės pirmininkė Laima Galdikienė. 3. Dėl 2022-2023 mokslo metų prioritetų. Pranešėja direktorė Audronė Pitrėnienė. 4. Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo organizacijų veiklos kokybės išorinio vertinimo. Pranešėja direktorė Audronė Pitrėnienė.
Antrojoje renginio dalyje vyko vaikams skirto leidinio žemaičių kalba „Vabalielis“ pristatymas. Leidinys „Vabalielis“ skirtas žemaičių kalbos metams paminėti. Jame patalpinta Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kūryba.
Šventinį posėdį užbaigėme siurprizu – Liudo Mikalausko koncertu.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė