Naujienos

KONFERENCIJA „ATEITIES DARŽELĮ KURIAME ŠIANDIEN 2022“

Š. m. gegužės 19 d. vyko respublikinė nuotolinė, praktinė konferencija „Ateities darželį kuriame šiandien 2022”, kurią Skuodo vaikų lopšelis-darželis organizavo jau penktus metus. Nors konferencija nuotolinė, tačiau ikipiet organizacijos direktorė Audronė Pitrėnienė pasikvietė kolektyvo darbuotojas, kad padėkotų lopšelio-darželio lektorėms: direktoriaus pavaduotojai ugdymui Simonai Jurčei, mokytojai (auklėtojai) ekspertei Jovitai Liaučienei, mokytojai (auklėtojai) Rasai Butavičienei ir logopedei metodininkei Ritai Pilibaitienei. Lektores sveikino ir lektoriaus pažymėjimus įteikė Skuodo informacijos centro švietimo specialistė Vita Zaborienė, pasveikinti atvyko ir Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Vasiliauskienė.
Po smagios pagerbimo popietės persikelta į virtualią erdvę, kurioje pranešimus skaitė ir mintimis dalinosi: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Laimutė Jankauskienė, Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė, Skuodo vaikų lopšelio-darželio logopedė metodininkė Rita Pilibaitienė, Skuodo vaikų lopšeliodarželio mokytoja (auklėtoja) ekspertė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, Jovita Liaučienė, ir Skuodo vaikų lopšelio-darželio mokytoja (auklėtoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Silvija Lazdauskienė.
Šių metų konferencijos pagrindinis akcentas – lopšelis-darželis visiems. Visų inovacijų organizacijoje tikslas – suteikti kiekvienam vaikui jo poreikius ir galimybes atitinkantį ugdymą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė