Naujienos

Žemaitijos regiono vaikų konferencija ,,Mes – mažieji žemaitukai“

Kaip žinia, 2022 metai paskelbti Žemaitijos metais. Todėl organizuojami įvairūs renginiai ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams. Skuodo vaikų lopšelio- darželio ,,Žiogelių“ grupės vaikai labai apsidžiaugė, kai gavo kvietimą dalyvauti Žemaitijos regiono vaikų konferencijoje ,,Mes – mažieji žemaitukai“. Ją organizavo Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius ,,Rasa“. Konferencijos tikslas – pažinti, puoselėti ir išlaikyti žemaitišką tarmę, pasidžiaugti tarmiškuoju kalbos lobynu. Į konferenciją sugužėjo šešios komandos žemaitukų iš Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonų. Vaikų laukė linksmos užduotys: ,,Vo kas to esi?”, ‚,Žuodiu šniūra“, ,,Mitros žemaitoks“, ,,Mona klumpė“, ,,Žemaitėškas ruodas“. Atlikę visas užduotis, pašokę, padainavę, apdovanoti ir pavaišinti, ,,Žiogeliai“ linksmi grįžo namo.

Rasa Bernotienė