Naujienos

„Vaikai vaidina vaikams“- 2022

Smagi, spalvinga vaikiškų teatrų šventė „Vaikai vaidina vaikams“ kovo 25-ąją sukvietė visus, mylinčius kūrybą, teatrą, lėles… Kaip jau tampa įprasta, šis renginys vyksta, pasitinkant Tarptautinę Teatro dieną, atkreipiant dėmesį į scenos, aktorystės meną.
Teatro šventė darželyje, šį kartą jau regioninė, vyko nuotoliniu formatu, pakoreguotu pasaulinės COVID-19 pandemijos, bet tai nesutrukdė suvirpinti jautriausias šventės dalyvių dvasios stygas, nes teatras lyg magnetas traukia įvairaus amžiaus žmones, o vaikams tai yra galimybė išreikšti save, praturtinti jausmus.
Į kvietimą dalyvauti vaikiškų teatrų šventėje atsiliepė net 10 kolektyvų iš Skuodo, Mosėdžio, Ylakių, Barstyčių, Palangos, Mažeikių ir Salantų lopšelių-darželių. Kaip ir pereitais metais, dalyviai turėjo nufilmuoti įvairių žanrų ir rūšių vaidinimus, kurių apimtis 5-10 min., todėl truputį praplėtus šventės laiko ribas, galėjome pasidžiaugti visų spektaklių  režisierių meistriškumu, vaikučių aktoriniais gebėjimais ir pasirinktų temų gelme.
Šventės vedančiosios – teatro virtuvės šefės: Laima (L. Galdikienė) ir Živilė (Ž. Jazbutienė), pakvietė visus į  kulinarinę laidą, kurioje virė Šiupinį, bet nepaprastą, o ypatingą – Vaikiškų teatrų šiupinį, ir keliavo po įvairias Skuodo rajono ir aplinkinių rajonų vietoves, ieškodamos ypatingų prieskonių savo kulinariniam šedevrui.
Taip, virtuvės šefės aplankė Salantų gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrių ,,Rasa“, ir  mokytoją  A. Puškorienę, kuri  pristatė žemaitišką spektaklį ,,Zoikė piraga“ (autorius: A. Daukontaitė). Pasisvečiavo  Mažeikių lopšelyje-darželyje “Berželis”, pas mokytoją V. Petkevičienę, kuri mokino visus virti “Košę iš ropės”, (inscenizacija pagal liaudies pasaką “Ropė”). Ypatingo prieskonio ieškojo  ir Palangos lopšelyje-darželyje “Gintarėlis”, spektaklyje “Pirštinė”, mokytojos: Ž. Kubilienė V. Katkuvienė ir A. Stonkutė. Šie kolektyvai pirmą kartą dalyvavo mūsų organizuojamame teatriniame projekte.
Nuotoliniu būdu persikėlusios į savo rajoną,  šiupiniui surado svarbų ingredientą- gaivaus pavasario dvelksmą, jį suteikė Barstyčių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružiukai“ spektaklio. „Noriu badytis!“ mažieji artistai ir mokytoja D. Dabravalskienė. Nemažiau svarbų prieskonį rado ir Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio vaidybinės muzikinės pasakėlės „Trys ožkytės ir vilkas“ (autorius A. Leilionienė) teatro virtuvėje. Susipažino su mokytojomis  A. Leilioniene, V. Pajarskiene, D. Drąsutiene ir M. Leilioniene. O padažo teatriniam šiupiniui vyko į Ylakių vaikų lopšelį-darželį, į priešmokyklinio ugdymo grupę “Boružiukai”, pas mamą ožką- mokytoją V. Navidanskienę. – spektaklis „Vilkas ir ožiukai“.
Skuodo vaikų lopšelio darželio pedagogės šiemet teatro šventei pristatė 4 spektaklius, visiškai skirtingus savo žanrais, formomis, nuotaikomis… Šios keturios grupės („Pelėdžiukų“, „Lašiukų“, „Buratinų“ ir „Boružėlių“) nuo spalio mėnesio dirbo pagal Skuodo vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo teatrinio ugdymo programą „Žaidžiu teatrą” (būrelio vadovė L. Galdikienė) Vaikučiai mokėsi teatrinio meno paslapčių: balso lavinimo, kvėpavimo ir dikcijos, ritmo pajautimo, dėmesio lavinimo pratimų, artikuliacijos, vaizduotės užduočių, etiudų pratimų.  Pažintis su teatro užkulisiais, kostiumais, grimu, teatro lėlėmis tikrai praplėtė jų akiratį ir santykis su teatru šiemet tikrai tapo glaudesnis, prasmingesnis.
Toliau tęsiant ingredientų paieškas teatriniam šiupiniui, šventės vedėjos žemaitiško prieskonio ieškojo ir „Pelėdžiukų“ grupės spektaklyje “Kiškių šeimynelės džiaugsma”, (autorius A. Vaškienė), mokytojos L. Galdikienė ir A. Vaškienė.
Spalvų šventės šiupiniui suteikė „Lašiukų“ grupės, spektaklis „Tetulės vaivorykštės pasaka“. Vaikučius ruošė mokytojos: D. Prialgauskienė, ir V.  Girdžiūnienė.
Miško aromato šiupiniui suteikė „Buratinų“ grupės spektaklis -„Katino nuotykiai“ su mokytojomis: E. Šimkiene ir I. Lekstutiene.
O šių dienų aktualijas ir nuotaikas išreiškė „Boružėlių“ grupės mokytoja S. Liutkuvienė savo sukurta kompozicija ,,Skrenda neganda juoda”, skirta ukrainiečių vaikų palaikymui.
Taigi, vaikiškų teatrų Šiupinys buvo išvirtas ir stebuklingu nuotoliniu būdu išragautas visų šventės dalyvių.  Tai – nepaprastas šiupinys, jis vaikams suteikė ne tik daug džiugių akimirkų, bet ir leido gėrėtis draugų ir savo aktoriniais gebėjimais, nugalėti scenos baimę, įgyti didesnio pasitikėjimo savimi, būti mažais didelio pasaulio kūrėjais. O pedagogai, kuriantys kartu su vaikais nešdami tą kūrybos emociją, moko atskirti gėrį nuo blogio, pamatyti grožį gyvenime ir žmonėse,  juk turbūt nėra nieko gražiau už kuriantį žmogų…

Visi šventės mažieji dalyviai dovanų gavo saldžius prizus, dalyvavusios grupės-padėkas, mokytojai, pastatę spektaklius Skuodo švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkas.

Skuodo vaikų lopšelio-darželio mokytoja metodininkė Laima Galdikienė 2022 m.